تست اولیه دستگاه

تست اولیه کیت گیرنده

ابتدا کلیدهای روشن/خاموش و موسیقی داخلی برد گیرنده را در حالت روشن قرار دهید. از آنجا که یک ملودی داخلی در حافظه گیرنده تعبیه شده است، صدای ملودی از بلندگو پخش می‌شود.

در مرحله بعد کلید روشن/خاموش هر دو برد فرستنده و گیرنده را در حالت روشن و کلید موسیقی داخلی گیرنده را در جالت قطع قرار دهید. سپس نور لیزر فرستنده را بر سطح سلول خورشیدی گیرنده بتابانید. از آنجا که در مدار فرستنده نیز یک ملودی داخلی قرار داده شده است، ملودی فرستنده از بلندگوی گیرنده پخش می‌شود.

در سومین مرحله، کلید موسیقی داخلی گیرنده را قطع کنید و مطابق تصویر ۲۱ یک سر کابل دو سر فیش را به تلفن همراه یا دستگاه پخش‌کننده موسیقی و سر دیگر کابل را به کانکتور آبی رنگ روی برد گیرنده متصل کنید. حالا از دستگاه خود یک قطعه موسیقی پخش کنید. اگر گیرنده به درستی کار کند، صدای موسیقی از بلندگوی دستگاه پخش خواهد شد. اگر صدای موسیقی کم یا بیش‌ از اندازه زیاده بود یا صدای خروجی کیفیت مطلوبی نداشت، می‌تواندی با پیچاندن پیچ تنظیم صدا (پتانسیومتر نارنجی رنگ روی برد گیرنده) صدای خروجی را تا حد مطلوب تنظیم نمایید. این آزمایش مبین آن است که گیرنده این کیت به گونه‌ای طراحی شده است که بطور مستقل کار کند و یکی از کاربردهای آن تقویت و افزایش صدای ورودی است.

تست نهایی

کلید روشن/خاموش بردهای فرستنده و گیرنده را در وضعیت روشن و کلید موسیقی داخلی برد گیرنده را در وضعیت خاموشی قرار دهید. سپس مطابق تصویر ۲۲ یک طرف کابل دو سر فیش را به کانکتور آبی رنگ روی برد فرستنده متطل کنید و طرف دیگر را به یک دتسگاه پخش کننده صوتی مانند تلفن همراه وصل نمایید. سپس نور فرمز لیزر را طوری تنظیم کنید که روی سطح سلول خورشیدی بتابد.

با این کار، موسیقی پخش شده توسط دستگاه متصل به فرستنده از بلندگوی گیرنده پخش خواهد شد. حتی با دور کردن گیرنده از فرستنده، تا زمانی که نور لیزر داخل سلول خورشیدی قرار بگیرد، موسیقی دلخواهتان را می‌تواندی بشنوید. بدیهی است اگر مانعی بر سر راه اشعه لیزر قرار بگیرد صدای بلندگو قطع خواهد شد.

اکنون از موفقیتتان در انتقال صدا از طریق لیزر لذت ببرید 🙂