مونتاژ کیت فرستنده

قبل از شروع به مونتاژ کیت فرستنده این ۴ نکته را مدنظر داشته باشید:

  • ظرف قطعات فرستنده را کنار دستتان بگذارید.
  • به نوشته‌های روی کیت توجه کنید.
  • مونتاژ را به ترتیبی که در این دفترچه توضیح داده شده است انجام دهید.
  • دقت کنید هر قطعه را در همان سمتی که گفته شده و در شکل نشان داده شده است نصب کنید.

۱. جاباتری سه‌تایی را رو به سمت بالا نگه دارید. سپس یک پیچ کوچک را مطابق تصویر ۱ داخل یکی از سوراخ‌های جاباتری قرار دهید. یکی از انگشتانتان را روی پیچ بگذارید و با دست دیگر، از سمت پشت جاباتری، یک واشر چوبی را داخل پیچ بگذارید و بپیچانید تا واشر به پشت جاباتری بچسبد. این مراحل را برای ۳ پیچ دیگر نیز تکرار کنید. حالا برد الکترونیکی فرستنده را طوری نگه دارید که پشت آن به سمت بالا باشد. ۴ پیچی را که از پشت جاباتری را در محل مخصوص خود روی برد الکترونیکی (کانکتور تغذیه) جا بزنید.

تصویر ۱
تصویر ۲