بنابر مطالعات انجام شدهِ دانشگاه آریزونا، در معرض نور آبی قرارگرفتن هنگام صبح باعث کوک مجدد ساعت زیستی، بهبود مشکلات مربوط به خواب و نهایتاً موجب افزایش سرعت فرآیند بهبودی بعد از آسیب های ملایم مغزی می شود.

ادامه مطلب…